Μασαζ Σιατσου

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πλήρης ιστορία και η εξέλιξη της μάλαξης με τη μέθοδο Σιάτσου, με πολύ κατανοητό τρόπο. Η παρουσίαση της τεχνικής με πρακτικό τρόπο επιτρέπει στον αναγνώστη να αρχίσει την εφαρμογή της μεθόδου Σιάτσου με άμεσα θετικά αποτελέσματα.

Book Info

  • Book Author :
    Miller Erica
  • Publishing House :
    ΙΩΝ
  • Publishing Year :
    1996