Σιατσου πρακτικοσ οδηγοσ

Μια ξεχωριστή σειρά πρακτικών οδηγών σε καλαίσθητη έκδοση που είναι εύκολο να συμβουλευτεί κανείς. Ένα απαραίτητο εργαλείο για καλή υγεία, με διαχρονική χρησιμότητα. Το «Σιάτσου» περιλαμβάνει: – σύντομη ιστορική αναδρομή – περιγραφή των στοιχείων και των μεσημβρινών – τεχνικές και διαδικασίες – εφαρμογή του Σιάτσου σε συγκεκριμένες παθήσεις. 

Book Info

  • Book Author :
    Nicola Pooley
  • Publishing House :
    ΜΕΔΟΥΣΑ
  • Publishing Year :
    1998