Seirin foto-atlas voor acupunctuur

De SEIRIN foto-atlas voori acupunctuur is een modern handboek. Deze acupunctuuratlas verschaft beginners een overzicht van de belangrijkste acupunctuurpunten. Maar ook de ervaren acupuncturist kan zich snel oriƫnteren op de weinig gebruikte acupunctuurpunten en zijn repertoire vergroten.Alle acupunctuurpunten van de meridianen, de extra-meridianen Du Mai en Ren Mai en de belangrijkste extra-punten worden systematisch en overzichtetijk weergegeven. 409 punten in totaal worden door telkens drie afbeeldingen toegelicht: een grafische voorstelling verduidelijkt de topografisch-anatomische ligging; een meridiaanoverzicht geeft het punt in verband met het meridiaanverloop weer; een foto toont de geplaatste acupunctuurnaald. Door Chinese bronnen te verbinden met de therapeutische ervaringen van de auteurs werd het aantal indicaties gereduceerd tot diegene die werkelijk belangrijk zijn en aan de praktijkbehoefte van de acupuncturist voldoen.

Book Info

  • Book Author :
    Chian Yu-Lin
  • Publishing House :
    Konemann Verlaggesellschaft
  • Publishing Year :
    2000