Tongdiagnose in de chinese geneeskunde

Het onderzoek van de tong is, zoals de pols, n van de voornaamste diagnosemiddelen in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Dit boek geeft een volledig, klinisch georinteerd overzicht van de tongdiagnose door n van de meest gewaardeerde lesgevers en beoefenaars van de Chinese geneeskunde in Europa. Voorgesteld in het kader van de verschillende ziektesyndromen, wordt elk van de belangrijkste aspecten van de tong (kleur, vorm en beslag) systematisch beschreven, evenals het verband ervan met de diagnosestelling. De auteur beschrijft eveneens de historische ontwikkeling van de tongdiagnose en haar rol in de evolutie van de theorie en de praktijk van de Chinese geneeskunde. In zijn herziene tekst worden negenenvijftig kleurenfoto’s voorgesteld die de auteur uit zijn praktijk koos en die de vele tongtypes illustreren die men in de dagelijkse westerse praktijk ontmoet. De afbeeldingen worden vergezeld van klinische observaties die de toepassing van de principes der tongdiagnose in de dagelijkse praktijk demonstreren. Een woordenlijst der technische termen, een bibliografie en een uitgebreide index maken eveneens deel uit van dit werk. ‘….. een duidelijke, precieze en accurate beschrijving van deze belangrijke pijler in het Chinees medisch onderzoek.’ – uit het voorwoord van Ted Kaptchuk.

Book Info

  • Book Author :
    Giovanni Maciocia
  • Publishing House :
    SATAS
  • Publishing Year :
    2000