Zen Shiatsu: Yin-yang-evenwicht voor een betere gezondheid

Zen-shaitsu Yin-yang-evenwicht voor een betere gezondheid

Shiatsu kan niet worden teruggebracht tot een louter mechanische techniek, het is een middel om de levenskracht in ons lichaam weer in evenwicht te brengen. Het basisprincipe waarop hier de nadruk wordt gelegd is, evenals bij zen, een ‘levensecho’ op te roepen bij degene die shiatsu krijgt toegediend, een invoelen van datgene waarmee men in zijn diepste wezen bezig is.

Het boek begint met een uiteenzetting van de filosofie en theorie van zen-shiatsu, met het meridianenstelsel waarin yin en yang, het passieve en het actieve, in harmonie moeten zijn. Uitgebreid worden daarna de basistechnieken en de praktische toepassing van deze drukpuntmassage behandeld met een apart hoofdstuk over het toepassen van shiatsu op het eigen lichaam. Een verstoring van de gezondheid wordt in de meeste gevallen door een blokkade veroorzaakt. Indien wij deze blokkade kunnen opheffen, krijgt de doorstroming weer zijn kans, en de meridianen kunnen de organen weer evenwichtig laten functioneren.
Tenslotte worden de afzonderlijke ziekten behandeld.

Elk levend organisme heeft van nature de neiging zichzelf te genezen. De meest doeltreffende en natuurlijke manier om ziekten te genezen is dan ook het stimuleren van de in het lichaam zelf aanwezige levenskracht.

Book Info

  • Book Author :
    Shizuto Masunaga
  • Publishing House :
    Ankh Hermes bv - Deventer
  • Publishing Year :
    1979