Šiatsu tretman za zadravlje

Ova knijga je namenjena svima koji žele da unaprede svoje zdravlje i zdravlje drugih. Razumljivo napisana i pregledna, biće od koristi svima onima koji se već bave, ili žele da nauče nešto više o ovoj jedinstvenoj metodi sa Dalekog Istoka. Ništa manje neće biti korisna i za sve one koji su tek zakoračili u ovaj čudesni svet.

Book Info

  • Book Author :
    Darinka Dumanović
  • Publishing House :
    MIS Sport
  • Publishing Year :
    2000